Christine Vigon

Litografia
mm 565 x 498 mm ( foglio ) mm 345 x 246 mm ( disegno )
€40,00