Frezza Giovanni Girolamo

Engraving
Paper
18th Century
cm 45,7x63,3
€330,00