Vago Valentino (1931)

Serigraphy
cm 32x49 cm
€200,00