Stampe Antiche 1700

Acquaforte
mm. 440 x 355 mm.
€160,00
Acquaforte
mm. 470 x 400 mm. (foglio) mm. 340 x 255 mm. (battuta)
€180,00
Acquaforte
mm. 470 x 400 mm. (foglio) mm. 340 x 265 mm. (battuta)
€180,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 220 x 180 mm. (foglio) mm. 140 x 125 (battuta)
€140,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 145 x 195 mm. (foglio)
€130,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 145 x 200 mm. (foglio)
€130,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 150 x 184 mm. (foglio)
€120,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 140 x 175 mm. (foglio)
€120,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 140 x 165 mm. (foglio)
€120,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 140 x 165 mm. (foglio)
€120,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 185 x 175 mm. (foglio)
€180,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 200 x 225 mm. (foglio)
€180,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 200 x 225 mm. (foglio)
€180,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 135 x 165 mm. (foglio)
€140,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 130 x 170 mm. (foglio)
€140,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 100 x 135 mm. (foglio)
€140,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 200 x 225 mm. (foglio)
€180,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 100 x 140 mm. (foglio)
€140,00
Acquaforte
mm570x440mm (foglio) mm460x347mm (battuta lastra)
€270,00
Incisione
mm 590 X 515 mm (battuta)
€0,00
Acquaforte
mm 580x490 (est. cornice) mm 450x350 ca. (incisione)
€0,00
Acquaforte
mm 960x675 (est. cornice) mm 585x320 (battuta)
€650,00
Incisione
mm 860x710 (est. cornice) mm 630x490 (battuta)
€650,00
Incisione
mm 860x710 (est. cornice) mm 630x475 (battuta)
€650,00

Pagine