Stampe Antiche 1700

Acquaforte
mm. 440 x 355 mm.
€160,00
Acquaforte
mm. 470 x 400 mm. (foglio) mm. 340 x 255 mm. (battuta)
€180,00
Acquaforte
mm. 470 x 400 mm. (foglio) mm. 340 x 265 mm. (battuta)
€180,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 220 x 180 mm. (foglio) mm. 140 x 125 (battuta)
€140,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 145 x 195 mm. (foglio)
€130,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 145 x 200 mm. (foglio)
€130,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 150 x 184 mm. (foglio)
€120,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 140 x 175 mm. (foglio)
€120,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 140 x 165 mm. (foglio)
€120,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 140 x 165 mm. (foglio)
€120,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 185 x 175 mm. (foglio)
€180,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 200 x 225 mm. (foglio)
€180,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 200 x 225 mm. (foglio)
€180,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 135 x 165 mm. (foglio)
€140,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 130 x 170 mm. (foglio)
€140,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 100 x 135 mm. (foglio)
€140,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 200 x 225 mm. (foglio)
€180,00
Acquaforte
Dimensioni: mm. 100 x 140 mm. (foglio)
€140,00
Acquaforte
mm570x440mm (foglio) mm460x347mm (battuta lastra)
€270,00
Acquaforte
mm 583x445 (foglio) mm372x495 (battuta lastra)
€900,00
Acquaforte
mm 583x445 (foglio) mm363x480 (battuta lastra)
€900,00
Acquaforte
mm590x447 (foglio) mm363x474 (battuta lastra)
€0,00
Incisione
mm 590 X 515 mm (battuta)
€0,00
Acquaforte
mm 583x442 (foglio) mm 395x505 (battuta)
€1.600,00

Pagine