Stampe Antiche Carte Geografiche

Incisione
mm 780 x 505 mm ca (foglio) mm 640 x 410 mm ca (battuta)
€300,00
Incisione
mm 780 x 505 mm ca (foglio) mm 640 x 410 mm ca (battuta)
€240,00
Incisione
mm 780 x 505 mm ca (foglio) mm 640 x 410 mm ca (battuta)
€260,00
Incisione
mm 780 x 505 mm ca (foglio) mm 640 x 410 mm ca (battuta)
€220,00
Incisione
mm 780 x 505 mm ca (foglio) mm 640 x 410 mm ca (battuta)
€140,00
Acquaforte
mm459x327mm (battuta) mm548x412 mm (foglio)
€600,00
Acquaforte
mm578x470 (foglio) mm 486x322 mm (battuta)
€600,00
Acquaforte
mm548x440 (foglio) mm 498x317 mm (battuta)
€800,00
Acquaforte
mm 583x445 (foglio) mm372x495 (battuta lastra)
€900,00
Acquaforte
mm590x447 (foglio) mm363x474 (battuta lastra)
€0,00
Acquaforte
mm 583x442 (foglio) mm 395x505 (battuta)
€1.600,00
Acquaforte
mm 430x610 (foglio) mm 380x590 (battuta)
€190,00
Incisione
XIX sec
cm 82x58,5
€280,00
Incisione
XIX sec
cm 82x58,5
€250,00
Incisione
mm 623x483 mm ca.(il foglio) mm 567x418 mm ca. (la battuta)
€300,00

Pagine