Stampe Antiche Vedute di Città

Xilografia
mm 324x451 (foglio) mm 170x259 (stampa)
€120,00
Xilografia
mm 324x451 (foglio) mm 170x259 (stampa)
€120,00
Xilografia
mm 324x451 (foglio) mm 170x259 (stampa)
€140,00
Incisione
mm 370x280 (il foglio) mm 343x216 (alla battuta)
€435,00
Incisione
mm 370x338 (il foglio) mm 315x190 (alla battuta)
€120,00
Incisione
mm 260x250 (il foglio) mm 210x155 (incisione)
€80,00
Incisione
mm 383x335 (il foglio) mm 290x245 (alla battuta)
€300,00
Incisione
mm 382x337 (il foglio) mm 266x195 (alla battuta)
€250,00
Incisione
XIX sec
cm 82x58,5
€200,00
Incisione
XIX sec
cm 58,5x82
€270,00
Incisione
mm 534x345 mm ca. (il foglio)
€540,00
Incisione
mm 403x191 mm ca.(il foglio) mm 373x162 mm (la stampa)
€240,00
Acquaforte
mm 503x329 mm ca.(il foglio) mm 364x258 mm (la battuta)
€130,00
Acquaforte
mm 540x343 mm ca.(il foglio) mm 358x261 mm (la battuta)
€160,00
Acquaforte
mm 541x335 mm ca.(il foglio) mm 361x263 mm (la battuta)
€230,00
Xilografia
mm 324x451 (foglio) mm 170x259 (stampa)
€140,00
Xilografia
mm 324x451 (foglio) mm 170x259 (stampa)
€140,00
Xilografia
mm 324x451 mm ca.(il foglio) mm 170x259 mm (la stampa)
€140,00
Xilografia
mm 324x451 (foglio) mm 170x259 (stampa)
€140,00
Xilografia
mm 324x451 mm ca.(il foglio) mm 170x259 mm (la stampa)
€140,00
Xilografia
mm 320x451 (foglio) mm 170x262 (ltampa)
€140,00
Xilografia
mm 324x451 mm ca.(il foglio) mm 170x259 mm (la stampa)
€140,00
Litografia
cm 100x102 cm ca.
€550,00
Acquaforte
mm 563x352 mm (il foglio) mm 362x260mm (battuta)
€160,00

Pagine