Stampe Antiche 1500

Incisione
mm 200x170 (battuta) mm 365x305 (est. cornice)
€250,00
Incisione
mm 200x170 (battuta) mm 365x305 (est. cornice)
€250,00
Incisione
mm 200x170 (battuta) mm 365x305 (est. cornice)
€250,00
Incisione
mm 200x170 (battuta) mm 365x305 (est. cornice)
€250,00
Incisione
mm 200x170 (battuta) mm 365x305 (est. cornice)
€250,00
Incisione
mm 200x170 (battuta) mm 365x305 (est. cornice)
€250,00
Incisione
mm 200x170 (battuta) mm 365x305 (est. cornice)
€250,00
Incisione
mm 200x170 (battuta) mm 365x305 (est. cornice)
€250,00
Acquaforte
mm 95x147 mm (il foglio)
€80,00
Acquaforte
mm 98x150 mm (il foglio)
€80,00
Acquaforte
mm 95x147 mm (il foglio)
€80,00
Acquaforte
mm 328x267 (foglio) mm 263x194 ca. (battuta lastra)
€400,00
Bulino
mm 273x340 (foglio) mm 261x202 (battuta lastra)
€300,00
Bulino
mm 364x290 ca (foglio) mm 270x194 (battuta lastra)
€350,00
Bulino
mm 370x298 (foglio) mm 243x197 (battuta lastra)
€250,00
Bulino
mm 370x298 (foglio) mm 254x192 (battuta lastra)
€250,00
Bulino
mm 370x298 (foglio) mm 248x197 (battuta lastra)
€250,00
Puntasecca
XVI sec.
cm 10,2x9
€70,00
Puntasecca
XVI sec.
cm 10,2x10
€70,00
Puntasecca
XVI sec.
cm 10,2x10
€80,00
Puntasecca
XVI sec.
cm 10,2x9
€70,00
Puntasecca
XVI sec.
cm 10,2x9
€70,00
Puntasecca
XVI sec.
cm 10,2x10
€70,00

Pagine