Stampe Antiche 1800

Acquaforte
Carta
mm. 500 x 670 (foglio) mm. 435 xb 570 mm. (battuta)
€160,00
Acquaforte
mm. 430 x 590 mm. (foglio) mm. 320 x 370 mm. (battuta)
€140,00
Litografia
mm 590 x 690 mm
€140,00
Acquaforte
mm. 430 x 580 mm. (foglio) mm. 340 x 430 mm. (battuta)
€190,00
Acquaforte
mm. 590 x 850 mm. (foglio) mm. 380 x 530 (battuta)
€200,00
Acquaforte
mm. 590 x 850 mm. (foglio) mm. 385 x 535 (battuta)
€120,00
Acquaforte
mm. 590 x 850 mm. (foglio) mm. 380 x 530 (battuta)
€200,00
Acquaforte
mm. 590 x 850 mm. (foglio) mm. 380 x 525 (battuta)
€200,00
Acquaforte
mm. 430 x 590 mm. (foglio) mm. 135 x 200 (battuta)
€160,00
Acquaforte
mm. 430 x 590 mm. (foglio) mm. 260 x 395 (battuta)
€300,00
Incisione
mm 150x180 mm + la croce
€550,00
Incisione
mm.478 x 346 mm (foglio) mm.422 x 306 mm. ( battuta)
€90,00
Acquaforte
mm. 610 x 440 mm. ( foglio ) mm. 420 x 310 mm. ( battuta )
€200,00
Acquaforte
mm. 610 x 440 mm. ( foglio ) mm. 420 x 310 mm. ( battuta )
€200,00
Acquaforte
mm. 610 x 440 mm. ( foglio ) mm. 420 x 310 mm. ( battuta )
€200,00
Acquaforte
mm. 610 x 440 mm. ( foglio ) mm. 420 x 310 mm. ( battuta )
€200,00
Acquaforte
mm. 610 x 440 mm. ( foglio ) mm. 420 x 310 mm. ( battuta )
€200,00
Acquaforte
mm. 610 x 440 mm. ( foglio ) mm. 420 x 310 mm. ( battuta )
€200,00
Acquaforte
mm. 610 x 440 mm. ( foglio ) mm. 420 x 310 mm. ( battuta )
€250,00
Acquaforte
mm. 610 x 440 mm. ( foglio ) mm. 420 x 310 mm. ( battuta
€350,00
Acquaforte
mm. 525 x 418 mm. (foglio) mm. 385 x 312 mm. (battuta)
€200,00
Acquaforte
mm. 525 x 418 mm. (foglio) mm. 390 x 312 mm. (battuta)
€200,00
Acquaforte
mm. 525 x 418 mm. (foglio) mm. 385 x 295 mm. (battuta)
€200,00
Acquaforte
mm. 520 x 418 mm. (foglio) mm. 385 x 312 mm. (battuta)
€250,00

Pagine