Stampe Antiche 1600

Incisione
mm 738x576mm (la battuta) mm 787x570mm (il foglio)
€850,00
Incisione
mm 235x200 mm (parte incisa) mm 400x300 mm (il foglio) ca.
€1.200,00
Acquaforte
mm 290x225 ca. (foglio) mm 180x130 ca. (battuta)
€2.300,00
Incisione
mm 307x285 (il foglio) mm 230x190 (alla battuta)
€250,00
Acquaforte
mm 1015x630 (est. cornice) mm 685x300 (battuta)
€880,00
Acquaforte
mm 1015x630 (est. cornice) mm 685x300 (battuta)
€880,00
Acquaforte
mm 1015x630 (est. cornice) mm 685x300 (battuta)
€880,00
Acquaforte
mm 1015x630 (est. cornice) mm 685x300 (battuta)
€880,00
Acquaforte
mm 194x165 mm ca. (il foglio) mm 157x133 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 196x167 mm ca. (il foglio) mm 154x129 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 221x170 mm ca. (il foglio) mm 158x128 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 187x156 mm ca. (il foglio) mm 158x132 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 200x175 mm ca. (il foglio) mm 152x134 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 202 x174 mm ca. (il foglio) mm 150x123 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 202 x174 mm ca. (il foglio) mm 154x133 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 202x173 mm ca. (il foglio) mm 158x130 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 192 x157 mm ca. (il foglio) mm 162x128 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 204 x161 mm ca. (il foglio) mm 166x128 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 213x178 mm ca. (il foglio) mm 168x134 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 200 x175 mm ca. (il foglio) mm 135x158 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 198 x174 mm ca. (il foglio) mm 128x154 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 208x176 mm ca. (il foglio) mm 164x132 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
mm 218x178 mm ca.(il foglio) mm 170x135 mm ca. (battuta)
€40,00
Acquaforte
190x166 mm ca.(il foglio) 153x130 mm ca. (battuta lastra)
€40,00

Pagine