Stefanoni Tino (1937)

Pastello
mm 380x320
€850,00